محمد حسن جلالی

حوزه تخصصی: تهیه كننده

.

تهیه كننده ی رادیو معارف متولد اسفند 1352 شهر مقدس قم
فوق لیسانس الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث
همكاری با رادیو معارف از سال 1379تاكنون
همكاری با رادیو جوان در سال های81 و 82

تهیه كنندگی و نویسندگی برنامه های زنده صبحگاهی، اذانگاهی، عصرگاهی و شبانگاهی، گفتگویی و سال ها تهیه ی برنامه های سحرهای ماه مبارك رمضان رادیو معارف، برنامه های مناسبتی و برنامه های زنده با موضوعات اخلاقی اجتماعی از جمله برنامه های "صبح روشن"، "از دین بپرسیم" ، "دین و زندگی" ، "گفت و شنود" و برنامه های تولیدی مثل "تاریخ ادیان"، "دنیای شیشه ای"، "آیین مدیریت" و...

رتبه ها و مقام های كسب شده:
سردبیری برتر هفتمین جشنواره ی بین المللی صدا برای برنامه ی "شور و شعور"
تهیه كننده ی منتخب هشتمین جشنواره ی بین المللی صدا برای آرم استیشن رادیو معارف
نویسنده ی برتر دوازدهمین جشنواره ی بین المللی صدا برای برنامه ی" صبح نیاز "
سردبیر و تهیه برتر سیزدهمین جشنواره ی بین المللی صدا برای برنامه ی اذانگاهی"صبح نیاز "
تهیه كننده ی برگزیده ی هفتمین جشنواره ی سراسری آثار رادیویی و تلویزیونی"نماز و نیایش"
سردبیر و تهیه ی برتر دومین جشنواره "كتاب و رسانه "
تقدیر شده به عنوان نویسنده و تهیه كننده ی برنامه های مناسبتی رادیو
دریافت تقدیر نامه از ریاست سازمان برای برنامه های سحر ماه مبارك رمضان سال

دسترسی سریع