سلام زندگی سه شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9:30 به مدت 90 دقیقه

پرونده فرهنگی - مرخصی زایمان برای زنان

بررسی مسئله نحوه مرخصی دادن به زنان شاغل و کارمند در سلام زندگی 23 آبان 98 با استفاده از نظرات کارشناسان مربوطه :
زهرا ساعی نماینده مجلس
آقای آتشین مدیر کل امور فنی بیمه شدگان تامین اجتماعی
محمد حسن زِدا قائم مقام بیمه تامین اجتماعی

1399/01/16
|
06:01
دسترسی سریع
سلام زندگی