سلام زندگی سه شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9:30 به مدت 90 دقیقه

پرونده فرهنگی

بررسی معضلات مربوط به مسائل اجتماعی
این هفته بررسی تاریخ تولدهای لاکچری از سوی والدین مثل 08-08-98 و وضع حمل های زودتر از موعد
فیروزه روستا مدرس ارشد آمادگی بار داری
ایرج حریره چی معاون کل وزارت بهداشت
در سلام زندگی 16 آبان 98

1399/02/21
|
14:25
دسترسی سریع
سلام زندگی