صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9:30 به مدت 90 دقیقه

گفتگوی خانم حاجی احمدی مشاور ارشد روانشناسی و خانم شیر علی مجری برنامه در خصوص انفاق کردن در ماه مبارک و ثمرات آن برای فرد و اجتماع

مرتبط با این