پرسمان انقلاب پنج شنبه از ساعت 18:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان انقلاب - اكبر طالبي نيا

ویژگی های رئیس جمهور تراز

ویژگی های رئیس جمهور تراز

پرسمان انقلاب
14030317
حجت الاسلام دكتر نجف لكزایی
پرسمان لكزایی
پرسمان دینی
پرسش و پاسخ انقلاب
پرسش و پاسخ
حجت الاسلام لكزایی
استاد لكزایی
دكتر لكزایی
مشاور سیاسی

1403/03/21
|
09:10
دسترسی سریع
پرسمان انقلاب - اكبر طالبی نیا