پرسمان قرآنی شنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان قرآني - جلال شاه محمدي

اراده خدا در آیه تطهیر، اراده تشریعی یا اراده تکوینی

اراده خدا در آیه تطهیر (آیه 33 سوره احزاب) اراده تشریعی است یا اراده تکوینی؟

1399/03/03
|
10:44
دسترسی سریع
پرسمان قرآنی - جلال شاه محمدی