صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز نوروز از ساعت 9:30 به مدت 90 دقیقه

معرفی کتاب توسط سرکار خانم دکتر فائزه فرهودی ( دکترای کتاب شناسی ) با عنوان کتاب اصلاح الگوی مصرف از دیدگاه قرآن کریم و احادیث نوشته منوچهر حسین زاده - انتشارات نظری

مرتبط با این