صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:40 به مدت 20 دقیقه

بررسی مسائل فرهنگی روز؛ هر روز ساعت 8:40

تهیه و سردبیری این برنامه مهدی کاظمی و اجرای آن را محمدجواد عابدینی بر عهده دارد.

مرتبط با این