مجله روز شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:40 به مدت 20 دقیقه

پشت صحنه برنامه مجله روز

بررسی مسائل فرهنگی روز؛ هر روز ساعت 8:40

تهیه و سردبیری این برنامه مهدی کاظمی و اجرای آن را محمدجواد عابدینی بر عهده دارد.

1397/05/06
|
08:03
دسترسی سریع
مجله روز