باغ بشکفت و گل ببار آمد لاله طرف جویبار آمد

روز طبیعت

باغ بشکفت و گل ببار آمد لاله طرف جویبار آمد
علم خسرو چمن بزدند خبر لشکر بهار آمد
زان طرف لاله های سرخ شکفت زین طرف لاله های زار آمد
از چمن نکهت صبا بدمید ز صبا بوی زلف یار آمد

1400/01/12
|
11:59
دسترسی سریع