امشب دل بیدارم دارد سحری دیگر

امام زمان(عج) ـ میلاد

امشب دل بیدارم دارد سحری دیگر
وز زمزمه ام بر دل ماند اثری دیگر
در سامره می‌بینم قرض قمری دیگر
وز بیت ولا بر لب دارم خبری دیگر
از نزد علی آمد خیر البشری دیگر
یا آمنه آورده پیمبری دیگر
طوبا ثمر آورده سینا شجر آورده
چشم همگان روشن نرگس پسر آورده

1400/01/09
|
13:10
دسترسی سریع