صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه از ساعت 22:00 به مدت 30 دقیقه

بشارت

Bootstrap Image Preview

بررسی مباحث مهدوی بر اساس دانشنامه امام مهدی (ع)
بررسی مباحث -تبیین کلیة معارف مهدوی و موعودگرایی براساس نگاه شیعه و متون روایی برای عموم مخاطبان -ارائة برنامه‌ای منسجم و حاوی کلیة موضوعات مهدوی به سبک دانشنامة صوتی -افزایش آگاهی مخاطبان با موضوعات مرتبط با حوزة مهدویت -رفع پاره‌ای از شبهات ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000553
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0