شکوه همدلی 29 اردیبهشت از ساعت 7:30 به مدت 16 ساعت

رادیو معارف

شكوه همدلی

شکوه همدلی

.

ویژه روز برگزاری انتخابات

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 29 اردیبهشت

ساعت پخش برنامه: 7:30

مدت برنامه:16 ساعت

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
شکوه همدلی