صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه از ساعت 19:10 به مدت 20 دقیقه

زمان پخش: سه شنبه

ساعت پخش برنامه: 19:10

مدت برنامه: 20 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

.

تبیین اصل امامت و ادله اثبات امامت پیشوایان معصوم

همکاران ما