صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از 16 تا 24 تیرماه از ساعت 18:00 به مدت 60 دقیقه

زمان پخش: از 16 تا 24 تیرماه

ساعت پخش برنامه: 18:00

مدت برنامه: 60 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

راهبرد های کلان شبکه معارف در بیستمین سالگرد تاسیس رادیو معارف

.

همکاران ما