صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از 23 اردیبهشت از ساعت 23:40 به مدت 15 دقیقه

زمان پخش: از 23 اردیبهشت

ساعت پخش برنامه: 23:40

مدت برنامه: 15 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

بررسی شاخصه های قرآنی و نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

.

همکاران ما