صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

16 تا 22 اردیبهشت از ساعت 17 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: 16 تا 22 اردیبهشت

ساعت پخش برنامه: 17

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

ویژه برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

.

همکاران ما