صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 18:05 به مدت 25 دقیقه

زمان پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 18:05

مدت برنامه: 25 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

کارکرد مساجد. مسجد تراز اسلامی- جایگاه مسجد در قرآن و روایات

.

همکاران ما