مکارم خوبان هر روز به جز شنبه ها از ساعت 19:35 به مدت 20 دقیقه

رادیو معارف

مكارم خوبان

مکارم خوبان

درس اخلاق

.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز به جز شنبه ها

ساعت پخش برنامه: 19:35

مدت برنامه:20 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

کانال سروش : http://Sapp.ir/BarBaleSokhan

عوامل برنامه

دسترسی سریع
مکارم خوبان