مجله روز شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:40 به مدت 20 دقیقه

مجله روز

بررسی مسائل فرهنگی روز

.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 8:40

مدت برنامه:20 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

عوامل برنامه

دسترسی سریع
مجله روز