صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنجشنبه از ساعت 15:30 تا 16:00 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 15:30 تا 16:00

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

تفسیر ترتیبی قرآن توسط آیت الله خاتمی

سروش آسمانی به تفسیر ترتیبی قرآن کریم اختصاص دارد. در حال حاضر موضوع این برنامه تفسیر سوره مبارکه انفال است.
در این برنامه ، آیت الله سید احمد خاتمی به تفسیر آیات این سوره می پردازند . ایشان ابتدا به نکات لغوی و ادبی هر آیه سپس به نکات تفسیری و پیامهای هر آیه می پردازند.

همکاران ما