صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

چهارشنبه تا جمعه از ساعت 14:50 تا 15:30 به مدت 40 دقیقه

زمان پخش: چهارشنبه تا جمعه

ساعت پخش برنامه: 14:50 تا 15:30

مدت برنامه: 40 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

انعکاس دیدگاه‌های علوم انسانی صاحب نظران حوزه و دانشگاه در همایش‌ها

اندیشه‌ها به انعکاس همایش ها و نشست ها علمی فکری و فرهنگی می پردازد پوشش دادن همایش و نشست های معارفی در مجامع علمی و پژوهشی کشور بر همگان ضروری است و بهترین شکل این پوشش از طریق رسانه ها است. نشست های مربوط به حوزه علوم انسانی اسلامی و همایش‌های مختلف با این موضوع از وظایف اصلی این برنامه است. پالایش و برنامه سازی رسانه ای این همایش‌ها و نشست ها سبب اقبال مخاطبان آن خواهد شد. موضوعات پوشش داده شده در این برنامه عمدتاً در حوزه علوم انسانی اسلامی است.