سلام بهار هر روز نوروز از ساعت 9:30 به مدت 90 دقیقه

رادیو معارف

سلام بهار

عوامل برنامه سلام بهار

برنامه زنده "سلام بهار "به مناسبت آغاز سال نو هر روز ساعت 9:30 از رادیو معارف به روی آنتن می رود

1400/01/10
|
12:10
دسترسی سریع
سلام بهار