رو به راه شنبه تا دوشنبه از ساعت 09:30 به مدت 80 دقیقه

رادیو معارف

رو به راه

بررسی آثار فردی و اجتماعی شرم و حیا در رادیو معارف

برنامه "رو به راه" در رادیو معارف به تبیین ضرورت شرم وحیادر جامعه بشری می پردازد

1400/09/11
|
09:51

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف یكی از صفات انسانی و الهی كه در آموزه های دینی دارای جایگاه خاصی است و رابطه تنگاتنگی با ایمان دارد، صفت حیا است.
برنامه "روبه راه" از شنبه 13 آذر ماه 1400 با مروری بر این صفت و ضرورت جامعه بشری به اهمیت آن را از منظر دین بازگو می كند
"روبه راه" كه به همت گروه فرهنگ و جامعه و با هدف طرح ارزشها و ضد ارزشهای رفتاری از منظر حقوق اخلاق و فرهنگ شهروندی طراحی و تولید شده است در این برنامه جایگاه حیا را از نظر دین و جامعه بشری واكاوی كند
برنامه "روبه راه" به تهیه كنندگی محمد حسن جلالی و اجرای رضا هدایت فر شنبه تا دوشنبه ساعت 9:30 از رادیو معارف به روی آنتن می رود

دسترسی سریع
رو به راه