رو به راه شنبه تا دوشنبه از ساعت 09:30 به مدت 80 دقیقه

رادیو معارف

رو به راه

تبیین راهكارهای تقویت همدلی با دیگران در رادیو معارف

رادیو معارف در برنامه "روبه راه" مهارتهای كسب همدلی را واكاوی می كند

1400/08/19
|
14:55

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف، همدلی در برقراری روابط سالم و رشد مهارت های اجتماعی به شدت ضرروری است .از طریق همدلی می توانیم تعارض های درونی ، درد عاطفی و دنیای درونی فرد دیگر را به طور دقیق تجربه كنیم
برنامه "روبه راه" از شنبه 22آبان 1400 با موضوع همدلی به تبیین آثار و مهارتهای كسب آن در زندگی می پردازد
همچنین تبیین شیوه های همدلی در جامعه ،راههای تقویت همدلی ، تفاوت همدلی و همدری از جمله موضوعاتی است كه در این برنامه به آن پرداخته می شود
برنامه "روبه راه" به تهیه كنندگی محمد حسن جلالی و اجرای رضا هدایت فر شنبه تا دوشنبه ساعت 9:30 از رایو معارف پخش می شود

دسترسی سریع
رو به راه