رو به راه شنبه تا دوشنبه از ساعت 09:30 به مدت 80 دقیقه

رادیو معارف

رو به راه

ثمرات احسان در جامعه

برنامه "روبه راه" در رادیو معارف جایگاه بخشش و احسان به همنوع را از منظر دین بازگو می کند

1400/02/02
|
10:24

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف؛ احسان و بخشش از جمله موضوعاتی است که در زندگی همه اولیای الهی به کرات دیده شده است و آیات و روایات بیشماری بر آن تاکید دارد
به همین منظور برنامه "روبه راه" در آستانه هفته اطعام ایتام و اکرام نیازمندان با موضوع احسان و بخشش به روی آنتن می رود
این برنامه که از شنبه چهارم اردیبهشت 1400 تقدیم مخاطبان این رسانه دینی می شود ضمن بیان اهمیت بخشش از منظر دین به تبیین حق احسان کننده و احسان شونده می پردازد و تاثیر فردی و اجتماعی احسان در جامعه را بازگو می کند
برنامه "روبه راه" به همت گروه فرهنگ و جامعه طراحی و تولید می شودکه شنبه تا دوشنبه ساعت 9:30 از رادیو معارف به روی آنتن می رود

دسترسی سریع
رو به راه