خبر جهان اسلام هر روز از ساعت 19:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو معارف

متن خبر جهان اسلام - سوري

كنفرانس بین‌المللی قرآن و افق علوم جهانی در امارات برگزار می‌شود

كنفرانس بین‌المللی قرآن و افق علوم جهانی در امارات برگزار می‌شود

1403/01/06
|
17:01

كنفرانس بین‌المللی قرآن و افق علوم جهانی در امارات برگزار می‌شود
نخستین كنفرانس بین‌المللی قرآن كریم و افق علوم جهانی پنجم و ششم فروردین) با حضور بیش از 30 شخصیت علمی، دینی، ملی و بین‌المللی متخصص در زمینه علوم قرآن كریم، از سراسر جهان برگزار می‌شود.
رئیس اداره كل امور اسلامی و اوقاف امارات گفت: هدف از برگزاری این كنفرانس، نشان دادن تأثیر قرآن كریم بر ارزش‌های انسانی و پیشرفت تمدنی است.
حبطور الدرعی، بررسی روش‌های تفكر و تدبر در آیات قرآن كریم با رویكردهای علمی و تمدنی، پیشرفت در زمینه علوم قرآنی و آموزش آن و دستاوردهای این علوم برای مواجهه با چالش‌های آینده از جمله مهم‌ترین محورهای این كنفرانس عنوان شده است.

دسترسی سریع
متن خبر جهان اسلام - سوری