سلام زندگی سه شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9:30 به مدت 90 دقیقه

ثمرات مثبت اندیشی در خانواده

برنامه "سلام زندگی" در رادیو معارف به بررسی راهکارهای مثبت اندیشی در خانواده می پردازد

1400/07/19
|
11:49

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف، یکی از عوامل استحکام خانواده مثبت اندیشی است که ثمرات فردی و اجتماعی بسیاری دارد.
به همین منظور برنامه" سلام زندگی" از سه شنبه 20 مهر 1400 با مروری بر ابعاد ومفهوم مثبت اندیشی به راهکارهای رسیدن به مثبت اندیشی می پردازد
اهمیت توجه به ویژگی های مثبت افراد خانواده، اهمیت بررسی سلامت روانی خانواده در مثبت اندیشی و راههای تقویت آن در جامعه از جمله مباحثی است که با کارشناسی سرکار خانوم طباطبایی به آنن پرداخته می شود
برنامه" سلام زندگی" به تهیه کنندگی اعظم ایرانی و اجرای مریم احمدپور سه شنبه تا پنجشنبه ساعت 9:30 از رادیو معارف به روی آنتن می رود

دسترسی سریع
سلام زندگی