مجله روز شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:40 به مدت 20 دقیقه

واکاوی نقش تشیع انگلیسی در حمله به سفارت ایران در لندن

برنامه "مجله روز" سیاستهای استعمار پیر را در تفرقه بین مذاهب واکاوی می کند

1396/12/26
|
11:45

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف جواد امامی مدیر گروه رویدادهای معارفی و اطلاع رسانی گفت: در پی تعرض هواداران فرقه «شیعه انگلیسی» به سفارت ایران در لندن، "مجله روز" به بررسی این موضوع در سه برنامه خواهد پرداخت .
جواد امامی در ادامه گفت: اهمیت وحدت و مبارزه برظلم و ظلم ستیزی از جمله اموری است که اسلام بر آن تاکید بسیاری کرده است و حرکت انگلیس برای متوقف کردن این امور و تفرقه در بین مذاهب در جهان بر کسی پوشیده نیست.
وی گفت: این برنامه با کارشناسی دکتر ایمانی _عضو هیات علمی دانشگاه ادیان و مذاهب_ و کارشناس مسائل سیاسی از 26 تا 28 اسفند به تشریح سابقه انگلیس در سیاستهایی که سالها برای به انزوا کشاندن مسلمان به کاری می برد خواهد پرداخت
گفتنی است برنامه "مجله روز" به تهیه و سردبیری مهدی کاظمی ساعت 8:40 تا 9:00 به طور زنده به سمع شنوندگان فرهیخته این رسانه دینی می رسد

دسترسی سریع
مجله روز