پنجره 18تا 23 و 25 تا 30 شهریور از ساعت 17:30 دقیقه به مدت 30 دقیقه

رادیو معارف

پنجره

بررسی علل عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا

مستند رادیویی" پنجره" علل عزل بنی صدر از سوی حضرت امام خمینی (ره) را واکاوی می کند

1398/03/19
|
13:09

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف؛ دوران هفده ماهه ریاست جمهوری بنى صدر یکی از پر حادثه ترین دوران های انقلاب است.
در همین راستا همزمان با فرا رسیدن سالروز عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا مستند رادیویی "پنجره" به تبیین و بررسی علل این رخداد مهم از سوی حضرت امام خمینی (ره) می پردازد.
گفتنی است امام خمینی (ره) روز هجدهم خرداد ماه در یک سخنرانی پرشور و قاطع در مورد اقدامات بنی صدر و مؤتلفین وی ، آخرین اتمام حجت ها را اعلام نمود و مقاومت در برابر قانون و مصوبات قانونی مجلس را دیکتاتوری نامید و صریحاً‌ به تشنج آفرینان هشدار داد
برنامه "پنجره "کاری از گروه رویدادهای معارفی و اطلاع رسانی مورخ 20 خرداد 98 ، به تهیه و سردبیری حسن توکلی زاده و اجرای شاهین احمدیان هر روز ساعت 8:40 از رادیو معارف به روی آنتن می رود.

دسترسی سریع
پنجره