بررسی امکان برگزاری نمایشگاه کتاب

با حضور سخنگوی وزارت بهداشت امکان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران بررسی می شود.

1399/03/17
|
12:33

سرپرست مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران گفت: امیدواریم با زحمات مدافعان سلامت شرایط برپایی نمایشگاه کتاب فراهم شود اما اگر تحت هیچ شرایطی امکان برگزاری نمایشگاه کتاب نباشد، به طور قطع یارانه‌ای که در بودجه معاونت امور فرهنگی برای نمایشگاه کتاب تهران در نظر گرفته شده در مواردی دیگر صرف خواهد شد.
اقای دهقانکار افزود: در صورت برگزار نشدن نمایشگاه کتاب برنامه‌های جایگزینی شامل برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب، خرید کتاب از ناشران و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی کتاب اجرا خواهد شد

دسترسی سریع