پخش نماز عید سعید فطر از شبکه های رادیویی

پخش نماز عید سعید فطر از شبکه های رادیویی همزمان با اقامه نماز عید در مساجد محل و منازل

1399/03/03
|
12:26

هفت صبح رادیو معارف
هفت وسی دقیقه صبح رادیو قرآن و رادیو ورزش
هشت صبح رادیو جوان و رادیو تهران
هشت و سی دقیقه صبح رادیو ایران و رادیو سلامت
نه صبح رادیو فرهنگ و رادیو اقتصاد

دسترسی سریع