عالم، تولید كننده علم است

عالم، تولید كننده علم است. طلبه شوید منتها با زور نه، اگر بچه هاتون علاقه دارند به این مسیر طلبه شدن، كمكشان كنید.

1403/02/04
|
11:13

استاد محسن قرائتی: دعوت از نوجوان ها و جوانان به طلبه شدن

مردم كره زمین یا تولید می‌كنند؛ یا توزیع می‌كنند و یا مصرف می‌كنند.

بنده از آقازاده‌های شما دعوت می كنم كه بیایید طلبه شوید؛ برای اینكه اگر طلبه شوید، تولید علم می‌كنید. اگر مطهری نشوید و قرائتی شوید، در این صورت كتاب های تولید كننده‌ای چون شهید مطهری را خوانده و برای مردم بیان می‌كنید كه همان توزیع علم است.

همچنین اگر نه فكری برای تولید و نه زبان و قلمی برای توزیع داشتید، در این صورت مصرف كننده علم هستید و به علمِ نافع عمل می‌كنید.
حدیث داریم كه خوشا به حال : «عالمٌٍ ناطقٌ ینتفع بعلمه».

عالم، تولید كننده علم است، ناطق، توزیع كننده علم است و ینتفع بعلمه یعنی از علمش استفاده كند.


طلبه شوید منتها نه با زور؛ اگر بچه هایتان علاقه دارند كه طلبه شوند، كمكشان كنید.

دسترسی سریع