این شب قدر آخر شب سرنوشته

شب قدر

این شب قدر آخر شب سرنوشته
توی پرونده من خدا چی نوشته
ای خدا سهم من آتیشه یا بهشته

1399/02/27
|
13:20
دسترسی سریع