صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

مقام معظم رهبری : اینکه جمهوری اسلامی طرفدار ملت فلسطین باشد آبروست

.